fbpx
|

Όροι Χρήσης

‘Οροι Χρήσης

Η Ιστοσελίδα (εφεξής η Εταιρία ) με την επωνυμία ‘’Sfyri.gr – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ’’, αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης  Spiliotis-Imports ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,που εδρεύει στην Λάρισα, επί της οδού Τριανταφύλλου 2,σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της www.sfyri.gr. Μέσω της ιστοσελίδας διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές οι οποίες ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Τα προϊόντα/υπηρεσίες δύναται να αγοράσει στην ειδική εκπτωτική τιμή ο χρήστης/συνδρομητής από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας  www.sfyri.gr , υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και τους οποίους ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Συνεπώς η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

Υπηρεσίες Ιστοσελίδας / Διαδικασία & Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

 Η Εταιρία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του εμπόρου παρέχει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις/Εμπόρους να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ως άνω ειδικές τιμές ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους που αναρτούν στην εκάστοτε προσφορά τους οι Επιχειρηματίες/Έμποροι, ήτοι για το χρονικό διάστημα που οι τελευταίοι καθορίζουν, χωρίς να φέρει η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών από τους Επιχειρηματίες/Εμπόρους.

 

Διαδικασία Χρήσης της Ιστοσελίδας

Α. Προκειμένου ο χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας, να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος δωρεάν, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Ειδικότερα, ο επισκέπτης για να γίνει χρήστης/μέλος, υποβάλλει τα στοιχεία του στη φόρμα εγγραφής. Επιλέγει ένα όνομα (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ανοίγει με τον τρόπο αυτό λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την εγγραφή του, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος.

Β. Ο χρήστης/μέλος που ενδιαφέρεται για κάποια από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα «προσφορές»  ή «κουπόνια», για να προβεί σε αγορά θα πρέπει να συμπληρώσει την σελίδα «αγοράς» τα στοιχεία που του ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία. Ο χρήστης/μέλος εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών. Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμα ο χρήστης/μέλος καλείται να συμπληρώσει ορθά τα αιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέγοντας ο τελευταίος την ένδειξη «Αγόρασε το» θα χρεώνεται ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει να πραγματοποιήσει την πληρωμή, στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό του Εμπόρου/Επιχείρησης με την αξία που αντιστοιχεί στο Κουπόνι αγοράς των επιλεγομένων Προϊόντων. Η Προσφορά θα ισχύει, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στη σελίδα της Προσφοράς, οι οποίες καθορίζονται από τον Επιχειρηματία/Έμπορο, όπως ενδεικτικά η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά, τα αποθέματα διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.

Γ. Στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά θα διατίθενται Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, τα οποία θα αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων της εκάστοτε Προσφοράς ή σε κουπόνια προκαθορισμένης αξίας τα οποία θα επιτρέπουν την αγορά σε προνομιακή τιμή προϊόντος ή υπηρεσιών των αντίστοιχων επιχειρήσεων . Για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο Κουπόνι στον Επιχειρηματία/Έμπορο προκειμένου να παραλάβει από τον τελευταίο το προϊόν/υπηρεσία.

Δ. Ο χρήστης/μέλος πρέπει να γνωρίζει, ότι όταν επιλέξει την ένδειξη «Αγόρασε το», επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή (πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ,paypal,κατάθεση σε τράπεζα,e-banking) και συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία πληρωμής.

Η Εταιρία δίνει εντολή για λογαριασμό του Προμηθευτή/Εμπόρου για οριστική χρέωση του ποσού, εκείνο το οποίο έχει επιλεχθεί από τον χρήστη/μέλος, ίσο με την αξία του Κουπονιού αγοράς και παρέχει ηλεκτρονικά στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά μέσω του email που έχουν δηλώσει τα Κουπόνια για τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράστηκαν, στα οποία επισυνάπτονται οδηγίες για την παραλαβή τους από τον Επιχειρηματία/Έμπορο.

 

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε

Α. Το νόμιμο παραστατικό στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού (Προσφορά) θα τιμολογείται απευθείας από τον Επιχειρηματία/Έμπορο προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση

Στις περιπτώσεις αγοράς κουπονιών μέσω των οποίων ο Αγοραστής θα αποκτά μία προσφορά σε »προνομιακή τιμή’’,το νόμιμο παραστατικό για το ποσό του κουπονιού θα τιμολογείται από την Εταιρεία και στη συνέχεια το τελικό ποσό (σε προνομιακή τιμή) θα τιμολογείται από τον Επιχειρηματία/Έμπορο προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση.

Β. Δικαιούχος του Κουπονιού είναι αποκλειστικά και μόνο ο Χρήστης/μέλος με τα στοιχεία του οποίου έγινε η αγορά. Για το λόγο αυτό κατά την εξαργύρωση ο κάτοχος του κουπονιού οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

Γ. Το κουπόνι έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο σώμα αυτού. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση και έκτοτε ο Χρήστης/μέλος ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει έναντι του Επιχειρηματία/Εμπόρου ή/και της Εταιρίας.

Δ. Το Κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο σε καταστήματα-έδρα του Προμηθευτή και αφορά αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο σώμα αυτού.

Ε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Επιχειρηματίας/Έμπορος δεν υποχρεούται να παρέχει χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από την αναγραφόμενα στο σώμα του κουπονιού, που αγόρασε μέσω της αναρτημένης στην Ιστοσελίδα Προσφοράς.

Ζ. Ο Επιχειρηματίας/Έμπορος ή/και η Εταιρία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Κουπονιού από τον Χρήστη/Μέλος.

ΣΤ. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός κουπονιού με τρόπο αντίθετο απο τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋπόθεσεις ενός Κουπονιού που δεν συνάδει με αυτούς, μπορεί να καθιστά το Κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του Επιχειρηματία/Εμπόρου.

Η. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του Κουπονιού.

 

Υποχρεώσεις προμηθευτή / εμπόρου 

Ο Επιχειρηματίας/Έμπορος έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους που καθορίζει στην Προσφορά του σε όσους Χρήστες/μέλη έχουν εξασφαλίσει Κουπόνια και τα εμφανίζουν εμπροθέσμως και προσηκόντως σε αυτόν. Τα στοιχεία των Χρηστών/μελών που εξασφάλισαν κουπόνια καθώς οι αντίστοιχοι κωδικοί τους αποστέλλονται στους Επιχειρηματίες/Εμπόρους από την Εταιρία. Κατόπιν αυτού ο Επιχειρηματίας/Έμπορος υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους ως άνω Χρήστες/μέλη και κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα που τους έχει αποσταλεί από την Εταιρία, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή στους Χρήστες/μέλη και κατόχους Κουπονιών των αντίστοιχών Προϊόντων/υπηρεσιών και για την ποιότητα των τελευταίων είναι αποκλειστικά και μόνο οι Επιχειρηματίες/Έμποροι καθώς η εταιρεία ενεργεί μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών δίδονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε Επιχειρηματία/Έμπορο και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για την αλήθεια ή μη των καταχωρημένων, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχείων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Χρήστες/μέλη και κατόχους Κουπονιών.

Σε περίπτωση νομικής ή πραγματικής αδυναμίας του Επιχειρηματία/Εμπόρου παράδοσης/παροχής του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη διατηρεί έναντι αυτού του Χρήστη/μέλους ή κατόχου Κουπονιών.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο κάτοχος Κουπονιών, ως αγοραστής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα αγοράς του Κουπονιού, με άμεση έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο returns@sfyri.gr) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Εν συνεχεία, και κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως της Sfyri.gr με τον Πελάτη, η Sfyri.gr υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού στον Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται στην επιστροφή του Κουπονιού στην SFyri.gr, το οποίο Κουπόνι και θα ακυρώνεται. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα της υπαναχώρησης παύει να ισχύει και η Sfyri.gr δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση εκ της ανωτέρω αιτίας.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την Εταιρεία, ούτε τη συνεργαζόμενη επιχείρηση και η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/χρήστη.

 

Τρόποι πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται μέσω ,Paypal, Κατάθεσης σε Τράπεζα,E-banking και αντικαταβολή.

 

 

Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών.

Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/μέλος θα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

 

Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/μέλος δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

 

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

  • ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
  • ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα.

 

Ευθύνη χρήστη/μέλους

1. Οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

2. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

 

Ασφάλεια συναλλαγών 

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

Διαφημίσεις και χορηγοί

Ο Χρήστης γνωρίζει ότι στην Ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Τυχόν καταγγελία σχετικά με τα εν λόγω διαφημιστικά μηνύματα θα πρέπει να διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα δεδομένου ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

GIA FACEBOOK